Tider & program

  • Tävlingen kommer att äga rum mellan kl 16.00 – 20.00. Exakta starttider för respektive lag bestäms när vi vet antalet deltagande lag.
  • Reservation för att det kan ske ändringar i tävlingsprogrammet pga sena avhopp och dylikt.
  • Incheckning äger rum senast 45 minuter innan er starttid.
  • Ni garanteras minst 2 lopp.
  • 3 – 6 båtar tävlar i varje heat.
  • Planera för en lång dag/kväll. Efter tävlingarna stannar i princip alla lag kvar i After Paddle Village. Här serveras det god mat, kall dryck och svängig musik.